Bostadsansökan

Information om den/de ansökande, fält markerade med * måste fyllas i korrekt.

Antal boende: *

Om ni är flera som undertecknar avtalet:

Har du några betalningsanmärkningar? *

Önskemål kring bostad

Kryssa i vilken/vilka orter du är intresserad av: *

Skärstad Ölmstad

0/80

Behandling av personuppgifter Jag / vi medger genom att skicka detta formulär att uppgifterna i ansökan får kontrolleras hos berörda, att uppgifter om aktuella och tidigare boendeförhållanden får inhämtas från hyresvärdar, att kreditupplysning får inhämtas och att personnummer i ansökan införs och behandlas i dataregister för Edvardssons Fastigheters verksamhet.